Distansare - De som värdesätter flexibilitet och självständighet

När man överväger anställning av något slag är det viktigt att utvärdera erbjudandet i sin helhet. Saker som ersättning, säkerhet/säkerhet, ledarstil, dagliga uppgifter och förmåner är viktiga. För vissa har inslagen av flexibilitet, autonomi och förmåga att leva på en plats som de själva väljer företräde.

Det är klokt att rangordna alla ovanstående i ordning efter betydelse för dig. Om du tycker att det är lika viktigt, om inte viktigare, att kunna bo var du vill än att få ut en viss lön från en roll, kommer distansjobb förmodligen att passa dig bra. Här kommer några fördelar med att vara en distansare.

Work-life balance Den traditionella synen på balansen mellan arbete och privatliv antyder att arbete och liv befinner sig i motsatta ändar av en skala, med en individ som är ansvarig för att se till att ingen av sidorna viker för långt i en riktning. Detta skapar ett klimat där arbete och liv naturligt står i strid med varandra, ständigt i krig under timmarna av dygnet. Ett hälsosammare tillvägagångssätt, som möjliggörs av distansarbete är harmoni mellan arbete och liv. När ditt arbete och ditt liv är i harmoni, blir det mindre friktion. Du är fri att närma dig din dag inte som en tävling mellan två fraktioner, utan som en upplevelse med två krafter som mer naturligt ger och tar efter behov.

Extra anpassningsförmåga Distansjobb möjliggör större harmoni genom att vara mer förlåtande mot det okända och mer accepterande av det oväntade. När du kan bo och arbeta på en plats som du väljer, finns det en barriär mindre i vägen när du snabbt behöver svänga bort från jobbet för att ta itu med en situation hemma, med familjen, etc.

Skapa en mer effektiv dag Distansjobb tillåter dig att väva in livets vanliga sysslor i ens arbetsdag. Uppgifter som tvätt, samla in post, träna, laga mat/laga mat, hitta privat utrymme för känsliga telefonsamtal och till och med en tupplur kan utföras under korta pauser på dagen för någon som kan arbeta hemma. Detta skapar en enorm effektivitet och kan enkelt lägga till en till två timmars fritid tillbaka till en arbetares dag. Om du tvingas utstå en pendling och vara borta från hemmet i en arbetslokal, skulle alla ovannämnda uppgifter behöva hanteras efter kontorstid, vilket skapar osund konkurrens mellan arbete och liv.

Justerbara arbetstider Distansjobb gör det möjligt för individer att vara tillgängliga under dagtid för aktiviteter som volontärarbete, deltagande i skolfunktioner och hantering av uppgifter som inte kan hanteras på lediga timmar (t.ex. förnya körkort, vissa bankfunktioner, etc.). För personer med kroniska sjukdomar, där det krävs täta läkarbesök, kan flexibiliteten vara skillnaden mellan att kunna behålla en karriär eller inte. Anställda som har anförtrotts att sköta sina dagar, balansera livets krav med arbetets krav, är mer benägna tenderar att existera i ett harmoniskt tillstånd.

Undvik livet i rusningstrafik Distansarbete gör det också möjligt för individer att t.ex. göra smartare resor. T.ex. kan en person med ett platsbaserat jobb inte ha något annat val ha än att planera en familjeresa över en semester för att minimera tiden borta från kontoret. Detta garanterar nästan negativa ekonomiska konsekvenser (att betala toppriser för resor och logi) och en sämre upplevelse (försök att komma åt en populär destination med mängder av andra). När du kan justera dina arbetstider och dagar är det lättare att planera resor på dagar med färre personer som tävlar om platserna. Det blir lättare att spara pengar genom att njuta av aktiviteter när folkmassorna är mindre som t.ex. att delta i ett sportevenemang på en onsdag eftermiddag i motsats till en fredag ​​eller lördag kväll.