Så balanserar du distanslivet

Den snabba utvecklingen av teknik har successivt gjort att fler och fler yrken är möjliga att utföra bortom själva arbetsplatsen. Redan innan pandemin ökade antalet distansjobbare kraftigt. Antalet distansjobbare ökade med 80 procent från 2005 till 2012. Vidare har den globala pandemin påskyndat en kulturell acceptans för distansarbete och tvingat fram organisationsstrukturer, arbetsprocesser och rutiner för att helt arbeta genom en dator. Idag är det många som arbetar hemifrån en eller några dagar per vecka medan andra aldrig längre besöker ett kontor. Det finns både för- och nackdelar med att jobba på distans och i slutändan handlar det om att ta fram rutiner och arbetssätt som nyttjar fördelarna från både hemma- och kontorsjobb.

Ta bort resan men behåll rutinen

Den självklara fördelen med distansarbete är att t.ex. att du slipper lägga tid på resor. Tänk dig att slippa stå i regn och blåst och vänta på bussen. Tänk dig att aldrig mer behöva sitta i bilkö efter en lång arbetsdag. Det ger i sin tur mer tid till privatlivet och det blir lättare att kombinera vardagssysslor som att laga mat eller tvätta med dina arbetsuppgifter. Men att välja hemmet framför kontoret kan förlorade rutiner. Vanor och rutiner är de mekanismer som ser till att du får jobbet gjort. Dina gamla vanor från kontoret måste ersättas med nya om distansjobbet ska fungera. Försök upprätthålla regelbundna mönster som att gå upp samma tid, duscha, ta på dig arbetskläder och avgränsa din arbetsyta från det privata. Att arbeta på distans innebär på så sätt frihet under ansvar och att sätta gränser.

Undvik distraktioner och sätt gränser

Risken med hemmaarbete är att gränsen mellan jobb och privatliv lätt suddas ut. Du löper en stor risk att distraheras av familjemedlemmar, pratsjuka husdjur och ringande telefoner. Du måste också ha god impulskontroll när du jobbar hemifrån - kylskåpet, TV:n och soffan är aldrig långt borta med sina lockelser. Forskning har visat att konflikter i familjen är mer stressande än att gå till jobbet - och när du jobbar hemifrån kan du tvingas hantera båda dessa saker samtidigt. För att lyckas sköta sitt jobb hemifrån måste man därför kunna dra gränser gentemot familjen så att det blir tydligt när, var och hur man behöver jobba ostört.

Upprätthåll relationerna och kreativiteten

Ett vanligt motargument för distansarbete är att den som jobbar hemifrån missar de sociala relationer som finns på arbetsplatsen. Det sociala utbytet spelar en viktig roll, inte bara för individen utan också för yrkesrollen. Många kloka idéer kläcks till exempel på fikarasterna. Samtidigt finns det flera som argumenterar för att ha hemmet som arbetsplats gör att du blir mer kreativ. I din hemmiljö har du större möjlighet att låta tankarna vandra, pausa från jobbet och ta en promenad, gå ut och springa eller ta en tupplur. Du har också friheten att välja hur och var du ska sitta, vilka tavlor som ska hänga på väggarna och vilket bakgrundsljud du vill ha. Allt detta stimulerar kreativiteten och ger större utrymme åt tankar, idéer och visioner kring arbetet. Förslagsvis anstränger du dig för att hålla regelbunden kontakt med dina kollegor, och framför allt med andra på företaget som också jobbar på distans - kanske kan ni hitta ett gemensamt sätt att hantera distanstillvaron.