WeSkill logo

WeSkill

WeSkill är ett konsultföretag med rötterna i Norrland som erbjuder specialistkompetens inom IT/Tech. Vår drivkraft är att skapa ett hållbart, inkluderande och flexibelt arbetsliv.

Vår verksamhets relation, syn och arbetssätt vad gäller distansarbete

Vi tycker det är på tiden att vi nyttjar digitaliseringens fulla potential för att kunna erbjuda den flexibilitet som många efterfrågar. Med hjälp av mer arbete på distans kan vi skapa bättre möjligheter för människor att få ihop livspusslet, skänka arbetsro till dem som fungerar bäst i en annan miljö än på kontor och effektivisera arbetsdagen där mycket tid annars går åt till exempelvis pendling och annat. Det kan även skapa positiva effekter på miljön med minskad pendlingstrafik och med hjälp av distansarbete kan vi också skapa förutsättningar att erbjuda kompetensöverföring mellan olika landsdelar och regioner på ett smidigt sätt vilket vi tror kommer vara avgörande i framtiden då behoven av mer flexibilitet ökar.

Våra bästa tips för lyckat distansarbete

  • Skapa en öppen och transparent dialog inom organisationen, lyssna in vad som funkar bäst för individen och kom överens om ett passande upplägg
  • Bygg en struktur där det finns återkommande avstämningar genom videomöten eller på det sätt som funkar bäst för er i en ömsesidig dialog
  • Säkerställ att det finns en god arbetsmiljö utifrån varje individs behov och önskemål

Kontakt

Per Bleckberg

per.bleckberg@weskill.se

https://weskill.se/